Bloghttp://hamornik.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskAko implementovať projekt z "eurofondov" vlastnými silami 1.časť (hamornik)Schválenie predloženého projektu, ktorý predstavuje predpoklad pre následné získanie dotácie je dozaista úspechom. Je to však len prvý krok v následnom zložitom procese implementácie projektu. Momentom schválenia projektovej žiadosti sa začína dlhodobý proces administrácie a kontroly využitia schválenej dotácie. Práve táto fáza celého projektového cyklu je najnáročnejšia vzhľadom na dôsledky, ktoré pri nesprávnom postupe môžu nastať.Mon, 14 Jan 2013 20:16:53 +0100https://hamornik.blog.sme.sk/c/318318/Ako-implementovat-projekt-z-eurofondov-vlastnymi-silami-1cast.html?ref=rssAko si pripraviť projekt na "eurofondy" vlastnými silami (1.časť) (hamornik)Hlavným cieľom tejto série blogov je poskytnúť čitateľovi cenné, najmä praktické rady, ako si vypracovať kvalitný projekt zameraný na získanie nenávratných finančných dotácií zo štrukturálych fondov EÚ príp. iných grantových schém vlastnými silami.Sun, 09 Sep 2012 15:41:02 +0200https://hamornik.blog.sme.sk/c/307582/Ako-si-pripravit-projekt-na-eurofondy-vlastnymi-silami-1cast.html?ref=rssSituácia na trhu práce alebo aká je skutočná cena práce (hamornik)Hospodárska kríza mala okrem iného za následok veľký prírastok disponibilnej pracovnej sily na trhu práce. Na inzerované pracovné pozície, na ktoré sa v minulosti hlásilo len nepatrné množstvo uchádzačov sa v súčasnosti hlásia desiatky dokonca stovka kandidátov. V mnohých prípadoch kvalitní a kvalifikovaní odborníci. Personálni manažéri a majitelia firiem dozaista s radosťou uvítali túto situáciu, pričom obozretne pristúpili k zvyšovaniu nárokov na nového zamestnanca a k znižovaniu ponúkaného platu alebo iných benefitov.Thu, 28 Jan 2010 20:36:52 +0100https://hamornik.blog.sme.sk/c/217763/Situacia-na-trhu-prace-alebo-aka-je-skutocna-cena-prace.html?ref=rss